See also

Family of Gordon Thomas PATON and Jennifer Anne POLLOCK

Husband: Gordon Thomas PATON

Wife: Jennifer Anne POLLOCK

Child 1: Thomas Robert PATON

Child 2: Isabel Rowan Elizabeth PATON